Εισαγωγή

Included page "clone:syxronoidouloi" does not exist (create it now)

MILTON

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Γ03Σ06 – «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π. του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές Ε' τάξης του Δημοτικού. Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι: Ευέλικτη Ζώνη, Μελέτη Περιβάλλοντος, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ: WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικο-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.

Πάτα εδώ για να ξεκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License