Προεκτάσεις

Ήξερες ότι μπορείς να πάρεις τον ρόλο του μικρού δασκάλου και να μεταδόσεις όλες
αυτές τις καινούριες πληροφορίες σε άτομα που δεν τις γνωρίζουν με έναν τρόπο διαφορετικό;

Σε αυτό το σημείο μπορείς να προτείνεις στους συμμαθητές σου να δημιουργήσετε
ένα θεατρικό παιχνίδι με ηθοποιούς και σεναριογράφους εσάς τους ίδιους.
Οι ρόλοι που προτείνονται στο θεατρικό αυτό, είναι τα θύματα, οι θύτες και οι παρατηρητές
στα πλαίσια ενός καθεστώτος δουλείας, συμπεριλαμβάνοντας τις νέες σας γνώσεις σχετικά
με αυτήν. Στόχο θα αποτελεί η μεταλαμπάδευση τους και η ταυτόχρονη κινητοποίηση του
κοινού που θα αποτελείται από γονείς, δασκάλους και μαθητές, με απώτερο στόχο την
ενημέρωση για τον περιορισμό της έξαρσης του φαινομένου.

Θα μπορούσες ακόμα να φτιάξεις σε συνεργασία με τους συμμαθητές σου ένα κολάζ
ντυμένο με τις νέες σας γνώσεις, απεικονίζοντας την ενεργό εμπλοκή σας σε μια
εκπαιδευτική διαδικασία που ξεφεύγει του διαφορετικού και να το στολίσεις στην τάξη σου.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License