Διδακτικές Ενέργειες

Μερικοί πράκτορες σε ένα ταξίδι τους στην Αφρική είδαν να συμβαίνει κάτι περίεργο. Πολλοί άνθρωποι δεν δούλευαν με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Κάποιοι καταπατούσαν το δικαίωμα τους στην εργασία και η δουλειά μετατρεπόταν σε δουλεία. Αναρωτήθηκαν γιατί συμβαίνει αυτό, αν μπορεί να αντιμετωπιστεί και πολλά άλλα, μα κανένας τους δεν έδωσε απάντηση. Τότε ένας πράκτορας λέει στον άλλον:

%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A3%21%21

Αφού συμφώνησαν, όρισαν και τις τρεις ομάδες, καθώς και τις αρμοδιότητες της κάθε μιας.

Η πρώτη ομάδα θα ονομάζεται «ΘΥΜΑΤΑ» και θα ασχοληθεί με τους ανθρώπους που πέφτουν θύμα δουλείας. Θα ερευνήσουν τους λόγους που καταπατάται το δικαίωμα της εργασίας τους και το τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα καθεστώς δουλείας, ενώ θα πληροφορηθούν και για τις μορφές που μπορεί να πάρει αυτή. Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω, θα παρατηρήσουν εικόνες εργασίας από άτομα που δεν βρίσκονται υπό το καθεστώς δουλείας και κληθούν να τις συγκρίνουν με τις προηγούμενες που θα συναντήσουν. Έπειτα, θα καταγράψουν το πως πιστεύουν πως νιώθει ένας δούλος σε σχέση με τον εργαζόμενο που δεν καταπατούν τα εργασιακά του δικαιώματα , ενώ παράλληλα ως “θύματα” θα παρουσιάσουν τον τρόπο που θα αντιμετώπιζαν οι ίδιοι το γεγονός.

Η δεύτερη ομάδα θα ονομάζεται « ΘΥΤΕΣ». Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας θα ασχοληθούν με εκείνους που εφαρμόζουν το καθεστώς δουλείας και καταπατούν τα εργασιακά δικαιώματα των άλλων. Θα ερευνήσουν τους λόγους που γεννιούνται αυτές οι ενέργειες, αλλά και το τι συμβαίνει υπό το καθεστώς δουλείας. Ακόμη, θα πληροφορηθούν για το ποιες ενέργειες ενισχύουν, συνεχίζουν ή σταματούν αυτές τις πρακτικές. Αφού μελετήσουν τα παραπάνω, θα συγκρίνουν εικόνες με ανθρώπους που καταπατούν τα εργασιακά δικαιώματα και το αντίθετο, ενώ θα αντιστοιχίσουν τα συναισθήματα που ταιριάζουν κάθε φορά στο κάθε πρόσωπο. Τέλος, θα πρέπει να καταγράψουν τις προτάσεις τους όσον αφορά το ποια θα πρέπει να είναι η ορθή αντιμετώπιση των εργαζόμενων κάθε κοινωνίας.

Η Τρίτη ομάδα θα ονομάζεται « ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ». Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας θα ασχοληθούν με την στάση εκείνων που είναι παρόν σε περιστατικά δουλείας, χωρίς να επηρεάζονται. Θα πληροφορηθούν για το τι συμβαίνει σε ένα καθεστώς δουλείας και για το ποιες είναι οι αντιδράσεις των παρατηρητών όταν μπροστά τους διαδραματίζεται μια σχετική καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν για τις ενέργειες που μπορεί να προβεί το σχολείο, η κοινωνία και η οικογένεια για να δώσει τέλος σε τέτοιες πρακτικές. Αφού μελετήσουν τα παραπάνω, θα αναφέρουν πιθανά παρόμοια περιστατικά που πήραν μέρος, ενώ θα καταγράψουν την άποψη τους σχετικά με το αν θεωρούν και την στάση των παρατηρητών υπεύθυνη για την έξαρση του φαινομένου. Τέλος, θα κληθούν να παρουσιάσουν τον τρόπο που θα αντιμετώπιζαν ένα τέτοιο γεγονός ως πιθανοί μελλοντικοί παρατηρητές.

Πάτα εδώ για να πάρεις τα διαθέσιμα στοιχεία από τις Διαδικασίες

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License