Διαδικασίες
Πριν την αναζήτηση των στοιχείων σας, η κάθε ομάδα πρέπει να γνωρίζει τα εξής:

Τις τελευταίες δεκαετίες οι κοινωνίες ανά τον κόσμο γνωρίζουν τεράστια πρόοδο και ανάπτυξη.
Μέσα στη εξέλιξη αυτή ψηφίστηκαν προς εφαρμογή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά
αποτελούν "ηθικούς κανόνες" προς εφαρμογή για να διασφαλίζουν την ελευθερία και την ισότητα
για όλα τα μέλη κάθε κοινωνίας. Ανάμεσα σε αυτά τα δικαιώματα βρίσκεται και το δικαίωμα
της εργασίας που υπόσχεται ισότητα, ιδανικές συνθήκες εργασίας, σεβασμό, συγκεκριμένο ωράριο
και σε γενικές γραμμές μια υγιεί εργασία.
Η παραπάνω παγκόσμια συμφωνία όμως, φαίνεται να καταπατάται από μερικές χώρες του κόσμου
την ίδια στιγμή που άλλες βιώνουν την ανάπτυξη. Η δουλειά μετατρέπεται σε δουλεία. Με τον όρο
αυτό εννοούμε τα άτομα εκείνα που δεν απολαμβάνουν τα δικαιώματα που αναφέραμε πιο πάνω
και εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες .
Την παρούσα στιγμή, τα άτομα αυτά αριθμούν τα
21.000.000 όπου 3.000.000 βρίσκονται στην Αφρική.
Πως λοιπόν προοδεύουμε όταν δεν σεβόμαστε τον διπλανό μας;

Πριν ανοίξει η κάθε ομάδα τα στοιχεία της για να λύσει το μυστήριο δείτε το παρακάτω βίντεο.

Oμάδα Α' ΘΥΜΑΤΑ
Ομάδα Β' ΘΥΤΕΣ
Ομάδα Γ' ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

Αφού ολοκληρώσετε την έρευνα,Πάτα εδώ για να μάθεις πως θα αξιοποιήσεις τα στοιχεία σου.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License